CheckMate 3


LOADING IMAGES

Tillbehör

Förbrukningskit 

Standard förbrukningskit innehållande septum, slang, vattenlåsfilter, koppling och kanyler.


Septum 

Grå, hårda


Septum 

Vita, mjuka


Provsgasslang 

 


Kanyl  

 


Vattenlåsfilter  

Restsyremätare för O2 och O2/CO2

Flexibel, snabb och korrekt.

Om en sak är viktig vid mätning så är det ”repeterbarheten”- att kunna ge samma mätvärden, gång efter gång efter gång. Hur kontrollerar du att din produkt lever upp till kundens förväntningar? Testa, testa, testa, lämpligtvis med en pålitlig gasanalysator som CheckMate 3.

Med CheckMate 3 kan du testa MAP-förpackade paket snabbt och kostnadseffektivt – en nödvändighet för storvolymsproducenter och kvalitetsmedvetna. Operatörerna kan med ett ögonkast se om gassammansättningen ligger inom de fastställda nivåerna. Det ger också den spårbarhet du behöver: viktig information om varje förpackning kan lagras i själva enheten eller överföras antingen till CheckMate 3:s program eller till tredje mans mjukvara. Eftersom olika produkter har olika krav på tester, kan CheckMate 3 anpassas till praktiskt taget alla system för kvalitetskontroll, vilket gör det enklare än någonsin att upprätthålla varumärket.

Fördelar:

 • Sparar arbetstid och pappersarbete tack vare automatisk dataloggning
 • Enkel överföring av kvalitetskontrolldata till CheckMates mjukvara för PC eller till tredje parts programvara.
 • Pålitlig kvalitetskontroll av produkter förpackade med MAP
 • Enkel hantering – minimal utbildning krävs.
 • Låga underhållskostnader – 12 månader mellan varje kalibrering

Funktioner:

 • Stor lättläst 5″ färgdisplay med touch-funktion
 • Finns för antingen syre- (O2) eller kombinerat syre/koldioxid- (O2/CO2) mätning
 • Kräver mycket liten gasvolym vid provtagning (från 3 ml)
 • Dataöverföring via Ethernet, USB eller RS232
 • Flexibel konfiguration av testprogram, t.ex. loggning av operatörens namn, produkt, satsnummer, produktlinje, etc.
 • USB-anslutning för externt tangentbord och streckkodsläsare
 • Som tillval finns även inbyggd skrivare

 

CheckMate_3

Våra leverantörer