CPS centralenhet


LOADING IMAGES

Tillbehör

Gaslarmsmodul 

Gaslarmsmodul för CPS™

 

Gaslarm för parkeringsgarage och tunnlar

CPS™ är ett digitalt gaslarm avsedd för kontinuerlig övervakning av garage och p-hus. Systemet tar in information i realtid från varje detektor i alla zoner inom parkeringsplatsen.

När gashalten överstiger det förinställda gränsvärdet aktiveras ventilationssystemet och ett akustiskt och visuellt larm går igång.

CPS™ gaslarm använder en digital teknik som möjliggör minskade elinstallationskostnader och tidsvinster: de detekterade signalerna mottas av kontrollenheten på mindre än en sekund i stället för minuter som i gamla modeaspirationsystem.

Dessutom kan en semiautomatisk kalibrering kontrollera systemstatus mycket snabbt.

Tekniken som används i CPS™ gaslarm gör det möjligt till kontinuerlig övervakning och kontroll av gasrisker i en anläggning. Högmodernt gaslarm med inbyggt bus-system för snabb och enkel kabeldragning.

CPS™ gaslarm minskar dina kostnader genom att optimera effektiviteten i ventilations- system.

Sådana effektivitetsvinster kan ge energibesparingar på upp till 40%.

CPS

Våra leverantörer

Logotyp för mocon / dansensor.