IMD-II-serien


LOADING IMAGES

Transportbandbaserade metalldetektorer

Baserat på samma teknologi som IMD-I-serien. IMD-II-serien utökar funktionerna till att även
omfatta fasspårning, produktspårning, auto – balanserad kalibrering samt fördelen som uppnås
med den behandlade spegelytan i rostfritt stål etc., som kraftigt förbättrar känslighet och stabilitet
hos utrustningen.

Funktioner:

  • Fasspårningsfunktion, som innebär hög förmåga att upprätthålla stabilitet och hög känslighet genom utnyttjande av fasers olika delar.
  • Produktspårningsfunktion som automatiskt justerar och kompenserar för avsökning av varierande produkter.
  • Auto-balanserad kalibreringsfunktionen, som säkerställer service och livslängden på maskinen.

Våra leverantörer