LeakMatic II


LOADING IMAGES

Helautomatisk ickeförstörande läckagedetektor

Tätheten garanteras på alla dina förpackningar med modifierad atmosfär (MA).

Med rätt fokusering på täthetsproblemet kan fördelarna lätt ses i kostnadsminskningar. En väletablerad kvalitetssäkring kommer att ge minskad kassering, färre produktreturer, minskad arbetstid och minskad förlust av maskintid. Därmed kommer en god vinst på investerad tid.

PBI-Dansensor har utvecklat ett kompakt on-line läcksökningssystem, som ger möjlighet att upptäcka otäta paket i hela fraktkartonger. Med hjälp av spårgasen CO2 som redan finns i MAP-förpackningen är det möjligt att testa alla paket strax efter det har lämnat förpackningsmaskinen.

Denna testmetod är naturligtvis ickeförstörande och dessutom är det möjligt att testa 4-6 fraktkartonger per minut.

Fördelar:

 • Kvalitetssäkring beträffande täta produkter
 • Minimerar risken för dyra produktreturer, på grund av läckande förpackningar
 • Undvik otäta förpackningar p.g.a. livsmedel i fogarna
 • Upptäck maskinmekaniska fel på förpackningen direkt, till exempel, felaktig tätningsinställning (värme, tryck och tidsinställning)
 • God vinst på investeringen – tack vare kostnadsbesparingarna
 • Snabb upptäckt av mikroläckage
 • Oförstörande läckagetest
 • Lätt att ställa in och använda
 • Registrerar data och statistik
 • Testar 100% av alla dina paket direkt från produktionslinjen
 • Testar 4-6 fraktkartonger per minut

 

LeakMatic_II

Våra leverantörer