LeakProtego


LOADING IMAGES

Täthetskontroll av varje enskild förpackning

LeakProtego är ett koncept för täthetskontroll där varje enskild förpackning testas innan de packas för transport.

Läckande förpackningar är ett vanligt problem för alla som paketerar med modifierad atmosfär. Med LeakProtego säkerställer du MAP-förpackade produkters hållbarhet och färskhet.

Det nya konceptet kallas LeakProtego och är troligtvis det enda täthetskontrollerande systemet som kan testa läckage så små som 50 µm i en hastighet som matchar majoriteten av packmaskiner som producerar förpackningar i modifierad atmosfär.

Systemet använder ett patenterat sensorsystem för att detektera mikroläckage av CO2 vilken kan sippra ur förpackningen.

LeakProtego är ett modulsystem där varje modul är designad att testa upp till 12 förpackningar per minut. Flera moduler kan samarbeta för att åstadkomma den hastighet som krävs för packmaskinen.

LeakProtego EN

Våra leverantörer