Map Check 3


LOADING IMAGES

On-line gasanalysator

För övervakning av O2 eller både O2/CO2.

MAP Check 3 är exakt och oförstörande, för vertikala eller horisontala flödesförpackningsmaskiner utrustade för förpackning med modifierad atmosfär och kan monteras på de flesta vertikala och horisontella flödesförpackningsmaskiner.

Analysatorn kan integreras helt med förpackningsmaskinen så att förpackningen stoppas om gasblandningen inte är rätt i paketen.

En installation av PFC-versionen (proportionell flödeskontroll) av MAP Check 3 ger vanligtvis besparing på minst 25% av gasåtgången.

MAP Check 3 säkrar kvaliteten i förpackningar med modifierad atmosfär genom on-line mätning och registrering av gasinnehållet innan försegling av förpackningen.

MAP Check 3 är testad för att vara i enlighet med EU-förordningen 1935/2004 för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

MAP Check 3 är tillgänglig i följande versioner:

 • MAP Check 3 O2 – utan PFC (flödeskontroll)
 • MAP Check 3 CO2 – utan PFC (flödeskontroll)
 • MAP Check 3 O2/CO2 – utan PFC (flödeskontroll)
 • MAP Check 3 O2 – med PFC (flödeskontroll)
 • MAP Check 3 CO2 – med PFC (flödeskontroll)
 • MAP Check 3 O2/CO2 – med PFC (flödeskontroll)

Fördelar med MAP Check Combi-serien:

 • Snabb avkastning på investeringen (ROI) med PFC version på grund av stora gasbesparingar
 • Mindre off-line-testning vilket sparar tid för operatören
 • On-line kvalitetskontroll av gas i varje index ger bättre MAP-förpackningskvalitet = mindre produktreturer

Fördelar:

 • Extremt snabbt reagerande sensorer
 • Gränssnitt till förpackningsmaskinen
 • Stor användarvänlig pekskärm
 • Kalibreringsintervall: 1 års dokumentation av tester
 • 99 inställningsprogram
 • Levereras med rostfritt hölje
 • Varje paket testas
 • Garanterar enhetlig kvalitet i MAP
 • Användarfel minimeras, och produkten kräver litet underhåll
 • Lättanvänd
 • Konstruerad för både vertikal- och horisontalflödesmaskiner

 

MAPCheck_3_

Våra leverantörer