MX 32


LOADING IMAGES

2-kanalig centralenhet

En 2-kanalig mikroprocessorstyrd centralenhet för en sensor per kanal.

  • Enkel installation
  • 1 till 2 kanaler
  • Flexibel programmering
  • Väggmonterad.

MX32 mät- och larmenhet lämpar sig för skydd av utrustning och personal i omgivningar som kan innehålla brandfarliga och giftiga gaser.

Finns med en till två kanaler, MX 32 erbjuder skräddarsydd detektionskapacitet och exceptionella programmerings-möjligheter förenliga med ett brett sortiment av gasdetektorer för fast montage.

Den totala låga ägandekostnaden förstärks genom enkel installation och flexibilitet.

MX-32-e

Våra leverantörer

Logotyp för mocon / dansensor.