PROREG Control AB

Villkor för kontaktformulär

Genom att skicka godkänner du att vi lagrar dina uppgifter enligt dataskyddslagen (GDPR) och personuppgiftslagen (PUL). Vi kommer aldrig lämna ut dina uppgifter till någon och du kan alltid begära att få de raderade från vårt register. Du kan närsomhelst begära att få se vilken information vi lagrar om dig.

Du godkänner också att vi skickar riktade e-postmeddelanden och sms till angiven e-postadress och telefonnummer. Du kan närsomhelst begära att få avsluta detta.

 

Våra leverantörer