Skadliga bakterier i livsmedel

2023-03-24

Skadliga bakterier i livsmedel är något du vill undvika. Det finns dock mer än endast bakterier som kan kontaminera dina livsmedel. Allting kan härledas till skadliga mikroorganismer som är så pass små att de ej går att se med blotta ögat.

Läs mer

Kontroll av försegling för att undvika läckage

2022-09-23

Kundnöjdheten beror helt och hållet på hur bra din produkt behåller dess smak och utseende mellan producent och konsument. Om förseglingen på förpackningen är bristfällig påverkar det produktens hållbarhet negativt.

Läs mer

ScanPack 2022

2022-08-26

PROREG ställer ut på ScanPack 2022 mellan den 4-7 oktober.

Läs mer

Oldham Gas

2022-07-08

Oldham Gas, numera känt som Teledyne Oldham Simtronics, är en fransk tillverkare av olika sorters
gaslarm och gasdetektorer, samt relaterade produkter så som styrsystem och flamdetektorer.

Läs mer