Publicerat 19 september 2019
Uppdaterad 21 oktober 2022

Litet läckage, stort problem

Inom MAP (modifierad atmosfär paketering) är läckage dåliga nyheter. Även ett läckage så litet som tjockleken på ett hårstrå kan släppa igenom syre anmärkningsvärt fort. Inom några dagar kan syrehalten i förpackningen vara såpass hög att bakterier och mögelsvampar börjar växa och reducera hållbarheten avsevärt.

I ett test utfört av Mocon (Dansensor) i Danmark testades hur lång tid det tar för syre att tränga in i förpackningar med läckage. Vid testets början innehöll förpackningarna 0,1% syre.

Syrenivå i förpackning över tid

Klicka på bilden för stort format.

 

Grafen visar hur fort förpackningen fylls med syre beroende på hålets storlek. Som jämförelse är ett mänskligt hårstrå ca. 100 µm (mikron) tjockt.

  • För ett läckage som är 50 µm (ett halvt hårstrå tjockt) tar det ca. 3 dygn för förpackningen att komma upp i en syrenivå på 10%.
  • På denna syrenivå kan bakterier och mögelsvampar växa.
  • För ett läckage på 100 µm tar det ca. en vecka för förpackningen att komma upp ungefär samma syrehalt som i luften.

Läckage betyder förkortad hållbarhet

En läckande förpackning som hamnar ute i butik kan resultera i:

  • Reducerad hållbarhet – från flera månaders hållbarhet ner till veckor eller till och med dagar.
  • Dålig kundtillfredsställelse
  • Återkallelse av produkter
  • Skadat varumärke

Inom MAP är syftet oftast att ta bort syret ur förpackningen för att förhindra bakterier att växa. Läckage kan uppstå av många olika anledningar och kan vara svåra eller till och med omöjliga att se med blotta ögat. Anledningar till läckage kan till exempel vara att partiklar från produkten fastnar vid förslutningen eller att förpackningen skadas när den hanteras.

Läckageproblem kan bli mycket kostsamma för företaget. Det är därför viktigt att utföra läckagetest på förpackningarna innan de lämnar produktionen för att säkerställa produktens hållbarhet. Se vårt sortiment av läckagetestare både för on-line-läckagetest direkt på produktionslinjen och för off-line-testning.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner