Publicerat 2 mars 2020
Uppdaterad 21 mars 2022

En guide till ATEX

EX ikon ATEX står för Atmosphére Explosible som betyder explosiv atmosfär. ATEX-klassningen används för att klassificera utrustningar som kan tänkas användas i explosionsfarliga miljöer. Exempel på sådana miljöer är gruvor, raffinaderier, och diverse industrier. En explosionsfarlig miljö kan utgöras av explosiv gas, vätskor eller damm.

ATEX-klassade utrustningar är tillverkade att inte vara en antändningskälla i explosionsfarliga områden. Instrumentet ska inte alstra gnistor, heta ytor, ljusbågar eller statisk elektricitet som kan leda till en explosion.

Explosionsfarliga områden delas in i zoner beroende på frekvens och varaktighet av den explosiva atmosfären.

Zon 0 och 20

Zon 0 gäller för gasatmosfär och zon 20 för dammatmosfär. I denna miljö uppstår det ofta en explosionsfarlig miljö i form av blandning av luft och brandfarliga ämnen och håller i sig lång tid.

Zon 1 och 21

Zon 1 gäller för gasatmosfär och zon 21 för dammatmosfär. En miljö där det finns stor risk att en explosiv atmosfär uppstår under normala omständigheter.

Zon 2 och 22

Zon 2 gäller för gasatmosfär och zon 22 för dammatmosfär. En miljö där det förefaller liten risk att en explosiv atmosfär uppstår och att den i sådant fall försvinner snabbt.

ATEX-guide

Ett instrument som är ATEX-klassat har en bokstavs- och nummerserie som talar om vilka miljöer utrustningen får användas i. I vår ATEX-guide kan du läsa om vad respektive post står för och få full koll på ATEX-klassificeringen.

ATEX beskrivning

Ladda ner en fullständig guide i praktiskt A4-format till betydelsen av de olika ATEX-klassningarna. Perfekt för att skriva ut och sätta upp på anslagstavlan. Fyll i din e-post nedan så skickar vi guiden till dig.

Jag accepterar er personuppgiftspolicy. Läs policy.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner