Publicerat 3 april 2020

Vår verksamhet under COVID-19

Vi påverkas naturligtvis som alla andra företag av de rådande omständigheterna under coronaviruset COVID-19, men vi har för avsikt att upprätthålla vår service till er som partner och kund. Vår avsikt är att ha bemanning av vår serviceavdelning för underhåll och kalibrering för att upprätthålla vår service till er. Vi tar också gärna emot supportfrågor angående era befintliga instrument/utrustningar eller om ni har önskemål angående nyanskaffning/offertförfrågningar. Ni är mycket välkomna att höra av er till oss.

Vi vill informera om att vi håller oss uppdaterade kring rådande situation och riktlinjer från folkhälsomyndigheten och WHO. Vi är beredda att fatta nödvändiga beslut för att garantera säkerheten för våra anställda, kunder och samhället i stort. Vi kommer informera i de fall vi genomför några förändringar av vår verksamhet som påverkar våra kunder.

För senaste lägesuppdateringarna kring COVID-19 ber vi er besöka WHO, CDC och folkhälsomyndighetens webbplatser.

Kalibrering och service

Vår serviceavdelning är bemannad och utför underhåll, kalibrering och service som normalt. Vi tar emot instrument som skickas in och planerar utföra inbokade serviceresor som normalt, om inte annat önskas.

Vi ber er fylla i detta serviceformulär när ni skickar in ert instrument för kalibrering och underhåll.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner