Publicerat 25 juli 2017
Uppdaterad 22 januari 2019

Nya CheckPoint 3 från Mocon (Dansensor) tillåter dig att snabbt och enkelt utföra MAP-analys av O2 alternativt O2/CO2-nivåer till en betydligt lägre kostnad.

Med den inbyggda funktionen WiFi kan mätningar och statistik överföras till företagets databas. Arbetet underlättas för kvalitetsansvarig på företaget att presentera mätresultat för medarbetare, kunder, myndigheter och kvalitetsorgan.
Den 3,5 tum stora pekfärgskärmen är tydlig att avläsa och gör hanteringen av instrumentet enklare.

Den nya revolutionerande O2-sensorn ger de mest pricksäkra resultaten bland portabla analysinstrument  och gör förpackningsprocessen mer tillförlitlig, dessutom till en lägre driftkostnad.

Läs mer och köp här!


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner