Publicerat 8 juli 2022
Uppdaterad 22 augusti 2022

Vilka är Oldham Gas?

Oldham Gas, numera känt som Teledyne Oldham Simtronics, är en fransk tillverkare av olika sorters gaslarm och gasdetektorer, samt relaterade produkter så som styrsystem och flamdetektorer.
Företaget grundades 1848, men ägs numera av det nordamerikanska industrikonglomeratet Teledyne, som även äger bland andra Detcon och GMI. Teledyne grundades 1960, och omsatte 2021 4,6 miljarder USD. Oldham Gas har varit ledande i gaslarms-och-gasdetektorbranschen i mer än 170 år, och utvecklas ständigt. Även efter Teledyne- uppköpet, har Oldham Gas både sitt kontor och sin produktion i Arras, Frankrike.

 

Vilka produkter erbjuder Oldham Gas?

Säkerhet är av största vikt, både på jobbet så väl som i hemmet. Oldham Gas har alltid högsta kvalitet i åtanke, och tillverkar produkter som ska hålla länge och fungera problemfritt – de är väletablerade i branschen, veteraner som man kan lita på.

Bland Oldhams Gas produkter ingår bland annat gasdetektorer, flamdetektorer, styrenheter och analysatorer, framförallt för kärnkrafts-, olje-, gas- och försvarsindustrin. De system som Oldham Gas erbjuder är idealiska för de verksamheter som hanterar farliga gaser, men även för de verksamheter som har hög risk att komma kontakt med farliga gaser.

Oldham Gas tillverkar gasdetektorer som upptäcker brandfarliga gaser så som vätgas, propan och metan. Detektorerna upptäcker även giftiga gaser, bland annat kväveoxid, svavelväte och
kolmonoxid. De upptäcker också kvävande gaser, däribland argon, kvävgas och koldioxid, och sist men inte minst, explosiva gaser, som till exempel bensinångor, etanol och gasol. Oldham Gas
erbjuder både portabla och stationära gaslarm. Dessa gasdetektorer kan kopplas ihop med gaslarm för att varna för eventuella faror.

Portabla respektive stationära gaslarm har både sina för- och nackdelar, som bör analyseras noggrant före inköp. Gaslarmen kan programmeras till att utföra mycket specifika och komplexa funktioner vid påträffandet av särskilda förhållanden. Friheten i gaslarmens funktionalitet varierar beroende på den övriga utrustningen, det vill säga tillgång till varningslampor, alarm och dylikt. Givetvis är stationära gaslarm robusta och pålitliga, och erbjuder mer tekniska valmöjligheter, men de måste installeras, och kan därför inte snabbt och enkelt förflyttas.

Om man i stället för att övervaka en specifik lokal, avser att kontrollera lufts komposition i flertalet olika lokaler, utan att behöva installera en separat enhet i varje lokal – är ett portabelt gaslarm det man bör välja. De portabla gaslarmen kan användas i exempelvis gruvor och på byggarbetsplatser. Oldhams Gas portabla BM25-detektor väger endast 6,8 kilo, och har upp till hela 170 timmars batteritid. De placeras i närheten av platser där chansen för exponering av de inprogrammerade gaserna är som högst. Detta för noggrann och snabb gasdetektering. Gasdetektorn BM25 kan övervaka upp till fem gaser samtidigt, och har ett inbyggt och säkert trådlöst mesh-nätverk. Nätverket har kapacitet för upp till 30 stycken simultant sammankopplade BM25-enheter, som
skickar ut varningssignaler till hela nätverket vid eventuella gasexponeringar. Alla individuella BM25- enheter på nätverket larmar samtidigt med två kraftiga 103 decibels sirener och en 360-graders, roterande varningslampa startar. Enheterna har kapacitet för fyra månaders kontinuerlig loggning av data och kan även paras ihop med ett externt styrsystem för ytterligare avancerade funktioner. Oldham Gas portabla enheter är lätta att använda, och kräver inga specialkunskaper av användaren.

Oldham gas logga


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner