Personuppgiftspolicy

Nedan förklaras vår, PROREG Control AB:s, personuppgiftspolicy och hur vi förhåller oss till den nya dataskyddsförordningen GDPR som gäller inom EU.

Vad behandlar vi?

Genom att acceptera våra allmänna avtal accepterar du att vi behandlar de personuppgifter du gett oss tillgång till. Vi behandlar även uppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Uppgifter vi behandlar:

  • Namn
  • Företag
  • Titel/position
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Företagets bankrelaterade uppgifter
  • Övriga uppgifter som du godkänner att vi hanterar

Hur får vi tillgång till dem?

När du accepterar våra allmänna avtal samtycker du även till att vi behandlar de personuppgifter du uppger till oss. Exempel på detta är när du placerar en order hos oss eller registrerar dig till våra utskick.

Hur länge behandlar vi dem?

Vi behandlar dina uppgifter så länge du ger oss ditt godkännande till detta. Du kan närsomhelst begära att få dina uppgifter raderade genom att kontakta oss.

Hur sparas din information hos oss?

Vi för ett digitalt register över personuppgifterna som endast behöriga har tillgång till. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part om du inte gett ditt godkännande till detta.

Hur kan du få dina uppgifter raderade?

Om du vill se vilka uppgifter vi lagrar om dig eller om du vill att vi tar bort informationen vi lagrar om dig så kan du närsomhelst kontakta oss och begära detta. Skicka ett mail till info@proregcontrol.se eller ring oss på 08 774 05 90.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner