Bowie & Dick

Bowie & Dick test datalogger

Ebro EBI 16 Bowie Dick test datalogger säkerställer korrekt sterilisering av utrustning på sjukhus, veterinär- och tandläkarmottagningar.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner