Pastörisering

Datalogger för pastörisering

Regelbunden kontroll och dokumentation av temperaturen i pastöriserings- och frystorkningsprocesser är avgörande för kvaliteten och säkerheten på maten som ska bevaras. Livsmedelshygienreglerna kräver registrering av pastöriseringstemperaturer och tider. De idealiska dataloggrarna för denna applikation är dataloggrarna i EBI 12– och EBI 11-familjen. EBI 12-T26x-seriens dataloggrar kombinerar god mätnoggrannhet och funktionalitet hos en datalogger tillsammans med den robusthet som krävs för användning i dryckesproduktion.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner