Rutinkontroll

Datalogger för rutinkontroll

Datalogger för rutin- och batchkontroll i WD och ång sterilisator. Loggern kännetecknas av hög noggrannhet och slanganslutning för tryckgivaren. Denna datalogger är en del av nöduppsättningen som vi rekommenderar för varje upparbetningsenhet för medicintekniska produkter för att kunna fortsätta att samla in och lagra oberoende mätdata under upparbetningen även vid nätverksfel.

Fördelar

• robust datalogger
• trådlös mätning
• Dataöverföring i realtid
• steriliserbar datalogger

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner