Validering

Datalogger för validering

 

Validering är ett reproducerbart bevis på att en process permanent genererar de resultat som krävs. Validering är ett tydligt bevis av att processer, utrustning, material, arbetsmoment eller system faktiskt leder till förväntade resultat.

Certifieringar 

 

ISO-certifikat (fabrikscertifikat)

Industriföretag som finansiella företag, återförsäljare, tjänsteleverantörer och bland annat sjukhus är skyldiga att implementera kvalitetsledningssystem som en del av företagsledningen. Detta för att säkerställa att både system/processkvalitet och produktkvalitet övervakas och optimeras.

DAkkS-Certifikat:

Detta certifikat är utfärdat av Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS GmbH – German Accreditation Centre), en institution som auktoriserar kalibrerings- och testlaboratorier att utföra ackrediterade kalibreringsprocesser under förutsättning att de tillhandahåller bevis på en tillräcklig kompetensnivå.

Läs mer om Ebros certifieringar här.

 

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner