Fukt Novasina

Novasina logo.

Fuktmätare från Novasina

Världsledande tillverkare av kvalitetsprodukter inom bygg- och anläggningssidan.

I mer än 40 år har Novasinas precisionsprodukter varit ledande när det gäller mätning av den relativa luftfuktigheten och temperaturen i luft, gaser och i material.

Fukt mäts i:

  • rF – relativ Fuktighet (rH – relative Humidity). rF talar om hur stort ångtrycket är i förhållande till mättnadsångtrycket.
  • aF – absolut Fuktighet (aH – absolute Humidity). aF mäts i gram vatten per m3 luft.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner