Övriga utrustningar

Högkvalitativa mätinstrument från EBRO

Digitala termometrar av högsta kvalité.

Ebro har en stor palett av mätinstrument som används i många områden som t.ex inom livsmedelsindustrin, medicin, farmaci, kemi och i industrin i allmänhet.

Instrumenten kan bl.a mäta:

  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • pH
  • Salthalt
  • Vakuum
  • Kvalitén på frityrolja

Fuktmätare från Novasina

Världsledande tillverkare av kvalitetsprodukter inom bygg- och anläggningssidan.

I mer än 40 år har Novasinas precisionsprodukter varit ledande när det gäller mätning av den relativa luftfuktigheten och temperaturen i luft, gaser och i material.

Fukt mäts i:

  • rF – relativ Fuktighet (rH – relative Humidity). rF talar om hur stort ångtrycket är i förhållande till mättnadsångtrycket.
  • aF – absolut Fuktighet (aH – absolute Humidity). aF mäts i gram vatten per m3 luft.

Våra leverantörer

Logotyp för mocon / dansensor.