Stationära gaslarm

Oldham logo. Kunde logo. logico2

Stationära gaslarm

Skydda er mot farlig gas med ett robust stationärt gaslarm. Till stationära gasvarningsenheter kopplas gasdetektorer som detekterar önskade gaser. När dessa gaser påträffas kan enheten programmeras för olika funktioner, t.ex. kan varningslarm och belysning kopplas in att gå igång, fläktar kan sättas på för att vädra bort gas osv. vid händelse av utlöst gaslarm.

Ett ordentligt stationärt gaslarm bör vara av hög prioritet för alla verksamheter som hanterar eller riskerar att komma i kontakt med farliga gaser eller gasnivåer. Detta för att skydda både människor och egendom från gaser som innebär skada på hälsa eller som är brand-/explosionsfarliga.

Behöver ni hjälp med val av gaslarm och detektorer? Kontakta oss på info@proregcontrol.se eller 08-774 05 90 så hjälper vi er!

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner