Stickprov

Logotyp för Mocon/Dansensor.

Stickprovsutrustningar

Restsyremätare mäter gasblandningen i MAP-förpackningens tomrum mellan produkt och emballage, det så kallade headspace-utrymmet. En nål sticker hål på förpackningen och suger ut ett prov av gasen som analyseras av utrustningen. På detta sätt kontrolleras att förpackningen innehåller rätt gasblandning för att produkten ska ha bästa hållbarhet.

Utrustningarna lämpar sig främst att användas i livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Vi hjälper er med val av utrustning. Kontakta oss på info@proregcontrol.se eller 08-774 05 90.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner