Täthetskontroll

Logotyp för Mocon/Dansensor.

Läckagetestare

Täthetskontroll, eller läckagetest, utförs för att säkerställa att förpackningar paketerade med modifierad atmosfär (MAP) inte läcker. Läckage är ofta omöjliga att upptäcka med blotta ögat eller märka av genom att trycka och känna på förpackningen, detta då det kan vara ett så kallat mikroläckage. Dessa hål kan vara endast några mikron små, men är ändå ett stort kvalitetsproblem. Produkter som skickas ut till kund innehållande mikroläckage får en radikalt förkortad hållbarhet. Beroende på hålets storlek kan det ta några timmar eller dagar innan atmosfären i förpackningen helt ersatts av vanlig luft och bakterier och mögelsvamp kan börja bildas.

Med en läckagetestare från oss går det att säkerställa att förpackningarna är fria från läckage och reducerar på så sätt risken för produktreturer och ett skadat varumärke. Vi har läckagetestare som är helt oförstörande, godkända produkter kan således skickas ut till kund istället för, som vid t.ex. vattenbad, kasseras.

Vi hjälper er med konsultation kring er förpackningskontroll och val av läckagetestare, kontakta oss på info@proregcontrol.se eller 08-774 05 90.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner