Temperatur/datalogger

Högkvalitativa mätinstrument från EBRO

Digitala termometrar av högsta kvalité.

Ebro har en stor palett av mätinstrument som används i många områden som t.ex inom livsmedelsindustrin, medicin, farmaci, kemi och i industrin i allmänhet.

Instrumenten kan bl.a mäta:

  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • pH
  • Salthalt
  • Vakuum
  • Kvalitén på frityrolja

Datalogger och termometrar

Vi har ett stort utbud av dataloggers och termometrar för olika ändamål. Har du svårt att hitta den logger eller termometer som är rätt för dig? Kontakta oss så får du experthjälp.

Typer av loggrar vi tillhandahåller:

  • Trycklogger
  • Fuktlogger
  • Temperaturlogger

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner