CEX 300


LOADING IMAGES

Detektor för explosiva gaser

Detektor för områden med förhöjd ex-säkerhet.

Upptäcker alla potentiella explosiva gaser.

Explosimetersensor.

Tekniska specifikationer:

  • Kåpa för förhöjd säkerhet
  • Flamsäker cell
  • Minimal svarstid
  • Tätad mot inträngande damm och stänk
  • Kan placeras i alla riskzoner med risk för förhöjd gaskoncentration
  • Godkännande: EEX ed IIC T6 eller T5 – INERIS 00.E5002X
  • Överensstämmelse med: EMC

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner