Checkmate 4


LOADING IMAGES

Mocon/Dansensor

Restsyremätare för O2 och O2/CO2

Restsyremätare för flexibel, snabb och korrekt gasanalys i främst livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Checkmate 4 är efterföljaren till restsyremätaren Checkmate 3.

Om en sak är viktig vid mätning av restsyre i en förpackning så är det repeterbarheten, att kunna ge samma mätvärden gång på gång. Genom att testa förpackningarna med CheckMate 4 från Mocon/Dansensor kontrolleras att produkterna lever upp till kundens förväntningar.

Med hjälp av CheckMate 4 restsyremätare kan du testa förpackningar med modifierad atmosfär enkelt och kostnadseffektivt, en nödvändighet för producenter med stora volymer och den kvalitetsmedvetna. Operatörerna kan med ett ögonkast se om gassammansättningen ligger inom de fastställda nivåerna. Restsyremätaren ger även den spårbarhet du behöver, då information om varje förpackning kan lagras i själva enheten eller överföras antingen till CheckMate 4:s programvara eller till tredje person. Eftersom olika produkter har olika krav på tester kan CheckMate 4 anpassas till praktiskt taget alla system för kvalitetskontroll, vilket gör det enklare än någonsin att upprätthålla varumärkets rykte.

 

Vad är fördelarna med restsyremätare CheckMate 4?

  • Sparar arbetstid och pappersarbete tack vare automatisk dataloggning.
  • Enkel överföring av kvalitetskontrolldata till programvara från tredje part.
  • Pålitlig kvalitetskontroll av produkter förpackade med MAP (modifierad atmosfär paketering).
  • Enkel hantering – minimal utbildning krävs.

 

Vad har restsyremätare CheckMate 4 för funktioner?

  • Installation och testning utförs med hjälp av den stora, lättlästa 5,7-tums färgdisplayen med pekfunktion.
  • Kräver mycket liten gasvolym vid provtagning (från 2 ml).
  • Dataöverföring via Ethernet eller USB
  • Inmatning, val och hantering av alla mätparametrar gör smidigt och snabbt, samtidigt som flera produktkonfigurationer kan skapas och återkallas med lätthet.
  • USB-anslutning för externt tangentbord och streckkodläsare.

checkmate4-description

Ladda ner

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner