FOM 330


LOADING IMAGES

Frityroljemätare set

Frityroljemätare från Ebro med enkelt val av oljetyp med fyra knappar.

Produktbeskrivning:

 • Byt frityroljan vid rätt tidpunkt
 • Mät direkt i den varma frityroljan
 • Anpassad för restauranger / matsalar
 • Inga hälsorisker som orsakas av använd olja
 • Snabba, säkra mätningar på plats
 • Möjliggör inställning ideal stekpunkt
 • Exakt bestämning av frityroljans kvalitet
 • 0…40% polära komponenter
 • Temperaturområde upp till 220°C
 • Gränsvärde genom blinkande ljus (röd/gul/grönt)

Teknisk specifikation:

 • Mätområde: 4+50…200°C. 0-40%
 • Noggrannhet: +/- 1°C, +/- 2%
 • Upplösning: 1°C, 0,5%
 • Uppmätta variabler: temperatur, TPM (totalpolar materials)
 • Skyddsklass: IP 67
 • Batteri: 3V lithium
 • Batterilivslängd: Upp till 3 år
 • Storlek: 304 x 54 x 22 mm
 • Vikt: c:a 200 gram
 • Levereras med kalibreringscertifikat

FOM330

FOM330

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner