IMC-230L/IMC-300


LOADING IMAGES

Kombinerad kontrollvåg/metalldetektor

Vanligt förekommande i förpackningsutrymmen med begränsad plats.

  • Kompakt utförande, sparar utrymme och
    installationskostnader
  • Metalldetektorenheten och kontrollvågen är perfekt integrerade i varandra på ett gemensamt underrede

Detta för att möta kraven på anpassning till produktionslinjen och därmed ökad kostnadseffektivitet genom förenklad installation

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner