PROREG logo

IMC-230L/IMC-300


LOADING IMAGES

Kombinerad kontrollvåg/metalldetektor

Vanligt förekommande i förpackningsutrymmen med begränsad plats.

  • Kompakt utförande, sparar utrymme och
    installationskostnader
  • Metalldetektorenheten och kontrollvågen är perfekt integrerade i varandra på ett gemensamt underrede

Detta för att möta kraven på anpassning till produktionslinjen och därmed ökad kostnadseffektivitet genom förenklad installation

Våra leverantörer