IMD-I-serien


LOADING IMAGES

Techik

Transportbandbaserad metalldetektor

Lämplig att användas för att upptäcka metallföroreningar i produkter. Exempelvis: vattenorienterade produkter, kött & fjäderfä, saltade köttprodukter, bakverk, nötter, grönsaker, kemiska råvaror, läkemedel, kosmetika, leksaker etc.

Fullt utvecklad digital teknologi, som undviker svagheter som kan förekomma i LC baserade, analoga kretsar med påföljande låg stabilitet. Utrustningen innehåller komponenter som påverkar funktion och utrustningens livslängd positivt, orsakad av tid och omgivningens betingelser som t.ex. temperatur.

Funktioner:

  • Användarvänlig funktion
  • Automatisk återgående funktion, gäller inte vid avsökning på större produkter
  • 52 produkter kan bli lagrade i databasen
  • LCD-skärm med meny, lätt att använda
  • Stabil och hög känslighet
  • Auto-inställningar
  • Snabbt inlärbara produkttecken innebär automatik avseende start och avslut av processen

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner