IMD-L-serien


LOADING IMAGES

Metalldetektor för såser

Hög stabilitet och känslighet, passande att avsöka produkter där pumptryck används i produktionen för att förflytta produkten i tillverkningsprocessen. Ofta produkter av flödeskaraktär som t.ex. såser, alkohol etc.

Funktioner:

  • Teknologi med automatisk identifikation av produkten, kraftfulla möjligheter att påverka och dämpa trycket på densamma
  • Lätt att anpassa till redan existerande produktioner med täta rörsystem
  • Kompakt utförande, korta rörlängder
  • Livsmedelanpassad teflonbeläggning på rörens insida som inte påverkas av höga temperaturer och tryck
  • Snabb och tillförlitlig ventil för avskiljning av produktavsnitt innehållande inte önskvärt material. Inte bara vid hög produktionshastighet utan även vid produktion och avsökning av viskösa produkter vid låga produktionshastigheter

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner