Kontrollkit


LOADING IMAGES

Kontrollkit för mätutrustning

Kontrollera att er mätutrustning och packmaskin fungerar korrekt och spara både tid och pengar med detta kontrollkit. Anslut mätutrustningen och kontrollera att mätvärdet stämmer. Ett enkelt sätt att funktionstesta mätutrustning t.ex. vid felsökning eller som rutinkontroll.

Testet utförs genom dessa fem enkla steg:

 1. Anslut kanylen i silikonslangen
 2. Slå på mätutrustningen
 3. Vrid upp ventilen på gasflaskans regulator så ett gasflöde bildas
 4. Starta mätning på mätutrustningen
 5. Läs av mätresultatet och se att det stämmer.

Ingående delar:

 • Gasflaska innehållande:
  • 0,5% O2
  • 30% CO2
 • Regulator 0,5 l/min
 • Silikonslang

 

Artikelnummer: 9001168

 

Kontrollkit för mätutrustning

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner