LeakPointer II


LOADING IMAGES

Off-line läckagetest av MAP-produkter

LeakPointer är den minsta av Dansensors utbud av on- och off-line-utrustningar för läckagekontroll av förpackningar med modifierad atmosfär (MAP) där CO2 är en del av gasmixen.

LeakPointer upptäcker snabbt och enkelt täthetsproblem på alla typer av förpackningar med MAP innehållande minst 10% CO2 i gasblandningen.

Konsekvenserna av läckande förpackningar kan bli mycket kostsamma. I de flesta fall kan undvikandet av returer av en produkt snabbt motivera investeringarna i Mocons läckagetestare.

Fördelar:

  • Kvalitetssäkring av tätheten
  • Undviker användning av vatten för läckagesökning och undviker därmed risken för bakteriesmitta i vattenbadet
  • Minimerar risken för dyra produktreturer, på grund av läckande förpackningar
  • Upptäcker mekaniska fel orsakade av förpackningsmaskinen, t.ex. felaktig tätningsinställningar (värme, tryck och varaktighet)
  • Kompakt toppmatad Bordsenhet
  • Oförstörande läckagetest
  • Lättanvänd via pekskärm
  • Registrerar data och statistik
  • Idealisk för både laboratoriet och produktionen

 

LeakPointer_

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner