Lippke 4000/4500


LOADING IMAGES

Testsystem för förpackningskontroll

Testsystemet Lippke för förpackningskontroll kan användas för alla typer av förpackningar (mjuka, flexibla, hårda) utan krav på spårgas. Utrustningen är ett datoriserat testsystem som ger utökad analys, lagrar mätdata och dokumenterar. Systemet ger exakta, definierbara och reproducerbara testförhållanden.

Lippke finns i två versioner:

 • 4000 som är ett “stand alone” system som används utan datorinkoppling för t.ex. stickprovskontroll av produkter i produktionen.
 • 4500 som kopplas till en dator för att enkelt göra program, uppdateringar och överskådligare grafisk presentation av mätdata.

Systemet kan lagra upp till 500 testprogram och har möjlighet att kombinera olika tester. Lippke kan kontrollera de flesta typer av förpackningar. Denna utrustning är mycket beprövad och är en av de vanligaste förpackningstestarna i världen. Vi tillhandahåller support, kalibrering och service över hela Sverige.

 

Testmöjligheter:

 • Burst Test (test av förseglingar och dess hållbarhet/bristningsgräns)
 • Leak detection (detektering av mycket små hål utan något behov av spårgas)
 • Creep Test (kontroll om förseglingar “kryper” upp med ett specificerat tryck och tidsintervall)
 • Bubbel test (kontroll var det finns ett hål i förpackningen. Kontroll även av förpackningars utvidgningsvolym)

 

Teknisk specifikation:

 • Mätområden: 1) 0-1000 mbar 2) 0-3000 mbar
 • Upplösning: 1) 0,1 mbar. 2) 1 mbar.
 • Repeternogrannhet: 1) +/- 0,5 mbar eller 1%  2) +/- 2 mbar eller 1%
 • Testperiod: 1 sek – 9,999 min
 • Tryckenheter: mbar, mmHg och psi
 • Inloppstryck: 4-8 bar
 • Skyddsklass: IP54
 • Kompatibel med standarder enligt ATM F-1140, F-2054, F-2095, F-2096, 21 CFR Part 11, ISO-11607

 

Lippke4000_4500_eng

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner