MAP Check 3 Pressure


LOADING IMAGES

On-line gasanalysator

För övervakning av O2 eller både O2/CO2.

MAP Check 3 är exakt och oförstörande, för vertikala eller horisontala flödesförpackningsmaskiner utrustade för förpackning med modifierad atmosfär och kan monteras på de flesta vertikala och horisontella packningsmaskiner.

Analysatorn kan integreras helt med förpackningsmaskinen så att förpackningen stoppas om gasblandning eller innehåll inte är rätt i paketen.

MAP Check 3 säkrar kvaliteten i förpackningar med modifierad atmosfär genom on-line mätning och registrering av gasinnehållet vid försegling av förpackningar.

MAP Check 3 är testad för att vara i enlighet med EU-förordningen 1935/2004 för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

MAP Check 3 är tillgänglig i följande versioner:

 • MAP Check 3 O2
 • MAP Check 3 CO2
 • MAP Check 3 O2/CO2
 • MAP Check 3 O2 – Black Box
 • MAP Check 3 CO2 – Black Box
 • MAP Check 3 O2/CO2 – Black Box

Fördelar med MAP Check 3 Pressure:

 • Mindre off-line-testning vilket sparar tid för operatören
 • On-line mätning av gasblandning och innehåll vilket ger högre MAP förpackningskvalitet, mindre kvalitetsproblem och färre produktreturer

Övriga fördelar:

 • Extremt snabba och noggranna mätningar av syre (O2) alternativt koldioxid (CO2) eller O2/CO2 då även nitrogen (N2) kan visas på skärmen
 • Alla gränssnitt som kan behövas till förpackningsmaskin, internt nätverk m.m.
 • Varje produkt cykel kontrolleras vilket garanterar enhetlig kvalitet på förpackningar
 • Användarfel minimeras
 • Konstruerad för både vertikala- och horisontala packmaskiner
 • Lättanvänd med mycket bra användargränssnitt
 • Levereras med rostfritt hölje och kan förses med IP-skydd
  Utrustningen kräver minimalt med underhåll

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner