MAP Mix Provectus


LOADING IMAGES

Mocon/Dansensor

Automatisk gasmixer

Gasblandare från Mocon/Dansensor för mixning av de vanligaste förpackningsgaserna för livsmedel, syre, kväve och koldioxid. Hanterar även luft och som option argon.

I och med option för argon gör att MAP Mix Provectus även lämpar sig för svetsning.

Hanterar ett gasflöde på 500 L/min för varje ingångskanal och ett totalt flöde på upp till 1500 L/min. Om detta inte skulle räcka så kan den kopplas ihop med upp till två andra mixers och på så sätt tredubbla kapaciteten.

MAP Mix Provectus är en gasmixer med mycket flexibla konfigurationsmöjligheter. Nu kan en och samma modell användas till de allra flesta applikationerna. Enkelt menyval mellan flödes- eller bufferinställning. Koppla in de gaser som det finns behov för (syre, koldioxid eller nitrogen). Användarvänligt gränssnitt med enkel menyhantering via grafisk färgskärm med touch-funktion.

Tekniska specifikationer:

 • Upp till 1500 liter/min
 • 1-3 gaser med flexibel inkoppling
 • Kompatibla gaser: syre (O2), koldioxid (CO2), kväve (N2), luft. Option: argon (Ar)
 • Gasflöde per ingångskanal: 6-500 L/min
 • Totalt gasflöde: upp till 1500 L/min
 • 2 till 10 bar ingångstryck
 • Menyinställning av mixning, larm, tryck m.m.
 • Automatisk mätning av gasförbrukning
 • Buffert eller flödesapplikation
 • USB, Ethernet (LAN), RS232, Modbus TCP anslutning för loggning och kontroll
 • Mått: 192 x 230 x 375 mm (H x B x D)
 • Vikt: 12-14 kg beroende på utförande

 

 

MapMixProvectus

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner