OpTech


LOADING IMAGES

OpTech Omodel P

OpTech mäter syregenomträngning, headspace, upplöst syre och läckage i förpackningar. Utrustningen är anpassad att mäta syret i livsmedel- och medicinförpackningar för att kontrollera hur de håller över tid. OpTech är utmärkt för att genomföra tester och studier över förpackningens täthet från produktion till distribution och förvaring.

Med OpTechs trycknål mäts trycket i förpackningen och utrustningen kompenserar automatiskt för eventuella tryckskillnader som annars hade påverkat mätresultatet.

Mätningarna görs med hjälp av en sensor i förpackningen. Det finns två typer av sensorer, en klistersensor som limmas fast i förpackningen och ImPULSE-sensorn som fästs utanpå förpackningen. Klistersensorn är anpassad för genomskinliga förpackningar och mätningarna görs genom förpackningsväggen. ImPULSE-sensorn är anpassad för ogenomskinliga förpackningar och trycks fast i förpackningen utifrån. Den lämpar sig väl för studier över längre tid i och med att den inte förbrukas.

Det finns även möjlighet att göra headspace-mätningar direkt med OpTech genom att föra in spetsen av trycknålen i headspace-utrymmet på förpackningen och starta mätningen. Tryckskillnaden kompenseras då automatiskt.

Dash-gastec-OpTech-EN-5_e-mail version

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner