QuantaDat


LOADING IMAGES

Novasina

Stationär fuktmätare

nSens multi-sensorsystem.

Mätsystemet består av en transmitter och en till fyra givare. Alla fyra givare kan anslutas samtidigt och därmed hålla nere kostnaderna per mätpunkt jämfört med andra typer av fuktighetsmätning.

Fuktmätaren QuantaDat har en stor grafisk display, 4 mätkanaler och 4 analoga utsignaler. Den digitala nSens givaren mäter med en hög noggrannhet och kan kalibreras vid 13 luftfuktighets- och 2 temperaturpunkter med NSoft-CAL programvara. Kalibreringsdatan lagras i givaren.

Fördelar:

 • Multisensor – minskade kostnader per mätpunkt
 • Integrerad klimatparameter processor
 • 4 fritt konfigurerbara analoga utgångar
 • Enkel installation och service
 • Digital givare med lagring av kalibreringsdata
 • Hög mätnoggrannhet och linjär respons
 • Givarna byts snabbt och säkert ut tack vare plug-in system
 • Kabellängd upp till 30 meter

Applikationer:

Industriella VVS-installationer, renrum på sjukhus, inom läkemedels-, medicin- och halvledartillverkning, pappers- och textilindustrin, torkning och målnings- processer, luftintag för gasturbiner i kraftverk etc.

Tekniska specifikationer:

 • Mätområde: Luftfuktighet: 0…100% rH
 • Resistiv-elektrolytisk sensor
 • Noggrannhet:
  • ±0,5%rH (15…30°C)
  • ±0,8%rH (0…50°C)
  • ±2,5%rH (-20…80°C)
 • Temperatur: -20…+80°C
 • Noggrannhet:
  • ±0,1°C (0…70°C)
  • ±0,2°C (-20…80°C)
 • Lämplig kalibrering: Sensor Checks SAL-SC 6/11/33/53/75/90/97%rH

 

Flyer_QuantaDat_E_004881_00

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner