RM 100


LOADING IMAGES

RM 100 Rumsklimat monitor

Objektiv utvärdering av rumsklimatet.

Ett rums klimat kan beskrivas som summan av de faktorer på bekvämlighet för personer som vistas där. Kvalitet och komfort bestäms främst av luft, temperatur och fuktighet, samt CO2-värdet.
Oftast upptäcks problem med luftfuktighet först när de redan nått extrema nivåer.
Luftfuktigheten kan då ha redan lett till mögelbildning på kalla ytor.

Klimatet i kontorsrum har en avgörande inverkan på den produktiva effektivitet och hälsa för de anställda. En förbättring av rumsklimatet kan öka produktiviteten med upp till 15%, medan den på samma gång minskar risken för sjukdomar i andningsvägarna dramatiskt. En snabb åtgärd för att förbättra rumsklimatet är att med jämna mellanrum avlufta och ventilera kontorsrummet. Utmaningen är att mäta luften objektivt och framför allt: att vara medveten om det. Den sjunkande luftkvantiteten uppfattas vanligtvis inte. Dess negativa inverkan är dock fortfarande där.

Den nya rumsklimat-monitorn RM 100 håller koll. Den mäter lufttemperatur och fuktighet samt CO2-värdet på samma gång. Mätvärdena är lättläst tack vare den stora, belysta displayen. Dessutom indikeras CO2-nivån i luften via tre lysdioder: bra, genomsnittliga eller dåliga. När gränsen överskrids larmar RM100 – då är det hög tid att ventilera.

Fördelar:

 • Objektiv utvärdering av rumsklimatet
 • Bevarande och ökning av arbetsgivare koncentrationsförmåga och produktivitet effektivitet
 • Ökning av komfort och tillfredsställelse
 • Minskning av hälsorisk

Tekniska specifikationer:

 • Mätområde:
  • CO2: 0…3000 ppm
  • Temperatur: 0…+50°C
  • Luftfuktighet: 20…90%rH
 • Arbetstemperatur: 0…+50°C
 • Omgivningstempetatur: -20…+60°C
 • Strömförsörjning: USB eller strömadapter
 • Storlek: 137x99x29mm
 • Vikt: 200 gram

RM 100_1

RM 100_2

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner