Röntgenutrustning


LOADING IMAGES

Techik

Röntgenutrustning TXR-serien

Med röntgen avsöker man icke-önskvärda föremål av metall eller icke-metalliska föroreningar som kan förekomma i produktionen och hanteringen av t.ex. jordnötter, korn, spannmål, gummigranulat, kapsyler, tabletter m.m.

Med en röntgenutrustning finns möjligheter att avsöka flödesorienterade produkter såväl inom livsmedel- som den farmaceutiska industrin. Som exempel kan nämnas dressing, ketchup, kemiska produkter, olika former av medicin m.m.

Andra inte önskvärda föremål kan vara kvarblivna benfragment hos t.ex. kycklingar som inte får finnas kvar i den färdiga och producerade produkten. Annan applikation är att avsöka förekomsten av kvarblivna fiskben.

Röntgenutrustningen är både en avancerad och pålitlig röntgenanläggning för automatisk inspektion och detektering av främmande föremål i produktionen.
Röntgendetektorn detekterar t.ex. metall, sten, glas, ben, hård plast och liknande. Röntgendetektorn använder en avancerad mjukvara för bildbehandling som förutom att detektera främmande föremål i produkten också kan kontrollera produktens placering i förpackningen samt kontrollera om hela eller delar av produkten saknas.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner