SL 1111 / SL 1201


LOADING IMAGES

Temperatur / tryck datalogger set

SL 1111 – För temperatur- och tryckövervakning samt för Ao-värdesberäkning i ångsterilisatorer, tvättdisinfektorer och tvättdesinfektorer för endoskop.

SL 1201 – för tvättdesinfektorer för endoskop.

SL 1111

SL 1111

 

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner