PROREG logo

SL 1111 / SL 1201


LOADING IMAGES

Temperatur / tryck datalogger set

SL 1111 – För temperatur- och tryckövervakning samt för Ao-värdesberäkning i ångsterilisatorer, tvättdisinfektorer och tvättdesinfektorer för endoskop.

SL 1201 – för tvättdesinfektorer för endoskop.

SL 1111

SL 1111

 

Våra leverantörer