Syrelarm LogiCO2


LOADING IMAGES

LogiCO2

Syrelarm LogiCO2

LogiCO2s syrelarm O2 Mk9 Detector Base SET har inbyggd temperatur- samt tryckjustering. Syresensorn är kalibrerad redan vid fabriken och mäter syrens partialtryck (ppO2). Utrustningen har en lång livstid (>5 år) då den ej är krävande i drift.

Det grundläggande O2-larmet består av en centralenhet (med digital display), en (upp till fyra) sensorenheter och ett larmsystem med ljus samt ljud. Ett separat system tillför ström till systemet.

Utrustningen visar den aktuella O2 nivån vid platsen där de trådlösa sensorerna är placerade. Centralenheten visar syrenivån tillsammans med instruktioner om hur du ska agera vid olika larmsituationer och där det även finns möjlighet till översättning till de flesta språk (svenska och engelska finns tillgängliga).

O2-systemet genomför automatiska kalibreringar med jämna mellanrum som leder till att manuell kalibrering under normala omständigheter inte är nödvändigt. Utrustningen kräver dock en manuell kalibrering vid installation.

En korrekt installerad utrustning visar kontinuerligt syrenivån. Ett LED ljus som lyser indikerar att sensorn är i drift och fungerar som den ska. Om syrenivån når en koncentration under 19,5% (förinställt evakueringslarm) så kommer centralenheten sända ut en ljudsignal samtidigt som de röda LED ljusen kommer tändas. Även det separata larmsystemet med ljus samt ljud kommer sättas igång.

Fördelar:

  • Möjlighet till larm på tre olika syrenivåer för att överensstämma med lokala säkerhetsbestämmelser. Det finns möjlighet till två B-larm (servicelarm) och ett A-larm (evakueringslarm) .
  • Systemet har inbyggd kompensering för eventuell höjdnivå där utrustningen befinner sig.
  • Automatiska kalibreringar för att minimera antalet manuella kalibreringar.
  • Lång livstid tack vare den enkla driften.

Här kan du läsa mer om O2 Mk9 Detector Base SET på LogiCO2s egna hemsida

Här kan du läsa mer om LogiCO2 

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner