Trade in Promotion


LOADING IMAGES

År 2025 slutar ebro att utföra byten av elektronikmoduler och givarbyten på EBI 10 loggrar.
Detta för att EBI 10 har ersatts av EBI 12 sedan 2017.
Kalibrering kommer däremot att erbjudas.

Kontakta PROREG Control AB för med information.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner