Radera personuppgifter

Radering/ändring av personuppgifter
Nedan kan du begära att vi ändrar eller raderar de uppgifter vi har om dig. Uppgifterna du fyller i nedan är enbart till för att vi ska kunna hitta dig i vårt register och kommer inte att sparas. Observera att du kan komma att sparas i vårt register igen om du t.ex. köper av oss eller fyller i ett kontaktformulär. Läs mer om vår GDPR-policy.
*
*
*

Klicka här för att fylla i dina nya uppgifter i en ny flik (du måste fortfarande skicka in detta formulär för att radera dina gamla uppgifter).

Våra leverantörer

Logotyp för mocon / dansensor.