Publicerat 24 mars 2023
Uppdaterad 10 april 2023

Skadliga bakterier i livsmedel

Skadliga bakterier i livsmedel är något du vill undvika. Det finns dock mer än endast bakterier som kan kontaminera dina livsmedel. Allting kan härledas till skadliga mikroorganismer som är så pass små att de ej går att se med blotta ögat. De kan delas upp i bakterier, svampar, parasiter och virus. De som vanligtvis påverkar livsmedel i högst grad är svamp (mögel- och jästsvamp) och bakterier.

De flesta bakterierna som förskämmer livsmedel kräver syre, dvs aeroba bakterier. Det finns dock vissa anaeroba bakterier, som delas upp i obligata (dör av syrgas) och fakultativa (tål både syrerika och syrefattiga miljöer) som kan orsaka väldigt allvarliga matförgiftningar. Det är därför viktigt att renligheten nära livsmedel ska vara så hög som möjligt då dessa bakterier inte går att få bort genom att endast ta bort syret ur förpackningen.

Skadliga bakterier i livsmedel

Avlägsna syre för att förlänga hållbarhetstiden

Aeroba bakterier kräver däremot syre för sin överlevnad. Dessa är de som vanligtvis får ett livsmedel att bli förskämmt. Den sensoriska kvalitén påverkas negativt vid för höga nivåer av aeroba bakterier då både smak och lukt förändras till de sämre. För att förhindra denna negativa utveckling kan man, vid paketeringen av livsmedlet avlägsna luften från förpackningen för att sedan tillsätta en modifierad atmosfär för att skydda och konservera varan.

Mögelsvamp kräver syre för sin tillväxt och genom att avlägsna syret från förpackningen kan man likt de aeroba bakterierna skydda och konservera varan. Jästsvamp kräver likt mögelsvamp syre för att föröka sig. Till skillnad från mögelsvamp kan dock jästsvamp fungera även i syrefria miljöer. Exempelvis är alkohol en följd av jäsning i en syrefri miljö. Det är därför viktigt att man förvarar och hanterar sina livsmedel i rätt temperatur för att förhindra jästsvamp från att utveckla sig.

Sammanfattningsvis kan man förhindra de allra flesta skadliga mikroorganismerna från att påverka sina varor negativt genom att paketera sina varor med en modifierad atmosfär. Detta får som följd att varan konserveras och skyddas. Det är dock viktigt att även renligheten och temperaturen vid produktionen kontrolleras då det annars kan leda till en negativ utveckling av mikroorganismer trots avsaknaden av syre.

paketerat kött

Våra MAP-instrument kan hjälpa er att genomföra syre- och gasmätningar av era förpackningar. Vi erbjuder även utrustningar för att kontrollera tätheten av MAP-paketeringen för att kontrollera att förpackningen paketerad med modifierad atmosfär (MAP) ej läcker. Klicka här för att se vårt utbud av utrustningar inom MAP.

Vill du läsa mer om mikroorganismer och deras påverkan på livsmedel kan läsa det på livsmedelsverkets hemsida. Klicka här för att se deras hemsida. 


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner