Publicerat 5 december 2019
Uppdaterad 8 juli 2021

Gasvarnarens funktion kan bara testas genom att den utsätts för gasen den ska larma för. Vi rekommenderar därför att man genomför en enklare kontroll av varnaren innan arbetspasset.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner