Publicerat 5 december 2019

En metalldetektor känner endast av metallföroreningar i produkten medan en röntgendetektor urskiljer mer än så. En röntgen har ett bildanalysprogram som kan ställas in att urskilja avvikningar i produkten som t.ex. att delar av eller hela produkten saknas.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner