EBI 310 TX


LOADING IMAGES

EBI 310 TX

USB datalogger med 2-kanalig temperaturadapter för olika givare

  • Temperaturmätning i lager, transporter eller t.ex djurkroppar
  • Artikelnummer: 13406339.

EBI310TH

EBI310TH

Givare till EBI310 TX

Givare till EBI310 TX

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner