LogiCO2

 

LogiCO2

LogiCO2

Leverantör av mätutrustning för CO2 och andra gaser

LogiCO2 är ett svenskt företag som huvudsakligen tillverkar mätutrustning för CO2. Deras mätutrustningar är skapade för att minimera risken för skador orsakade av överexponering för miljöer med farliga nivåer av koldioxid och andra gaser. Ett exempel är deras portabla utrustning LogiCO2 Scout Glow som rullas ner till en källare eller annat riskområde. Utrustningen meddelar då om det finns en farlig nivå av CO2 i området och genom det slipper någon person exponeras för riskområdet och riskera sin hälsa.

Endast en liten höjning av koldioxidhalten i luften kan vara farligt för oss människor. Vanlig inandningsluft utomhus har en koldixoidhalt på 0,004%. Vid en koldioxidhalt på 1,5% så reagerar kroppen med höjd puls. Redan vid 4% föreligger det en omedelbar risk för liv och hälsa. Det är därför viktigt att ha koll på att koldioxidhalten inte överstiger dessa nivåer och det är där LogiCO2 kan hjälpa dig med deras smidiga mätutrustningar.

Klicka här för att läsa mer om LogiCO2 på deras egna hemsida.

Vårt samarbete med LogiCO2

PROREG är distributör av LogiCO2s utrustningar i Sverige. Vi utför även installation, service och kalibrering av deras produkter och har god kontakt med dem om eventuella problem skulle uppstå som vi inte kan lösa på egen hand.

Klicka här för att se de produkter vi erbjuder inom gaslarm

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner