Gaslarm

oldham, leverantör av portabla och stationära gaslarm. gmi, leverantör av portabla och stationära gaslarm. Kunde logo.

Gaslarm

 

Vad finns det för olika gaslarm?

Portabla och stationära 

PROREG Control AB har ett stort utbud av gaslarm för de flesta gaserna, portabla som stationära med detektorer. Gaslarmen är robusta och fungerar bra i alla sorters miljöer, bland annat industrier, byggarbetsplatser, tunnlar, gruvor, fabriker etc.

Gasvarnarna klarar de flesta gaser som t.ex. brandfarliga, giftiga, kvävande och explosiva gaser.

Våra gaslarm håller en hög kvalitet och kommer från tillverkare som har funnits länge på den svenska marknaden. Vår serviceavdelning sköter kalibrering och underhåll runt om i hela landet.

Med leverantörer som GMI, Oldham och Kundo som sedan länge är etablerade på marknaden kan både vi och våra kunder känna sig trygga.

Vi hjälper er gärna med ert val av gasvarningssystem, kontakta oss på info@proregcontrol.se eller 08-774 05 90.

 

Typer av farlig gas

Brandfarlig gas

T.ex. vätgas, propan, metan osv.

Giftig gas

T.ex. svavelväte, kolmonoxid, kväveoxid osv.

Kvävande gas

T.ex. argon, kvävgas, koldioxid osv.

Explosiv gas

Ingår i brandfarliga gaser. T.ex. bensinångor, gasol, etanol.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Techik partner Novasina partner MCQ Instruments partner