Gaslarm

oldham, leverantör av portabla och stationära gaslarm. gmi, leverantör av portabla och stationära gaslarm. Kunde logo.

Vi levererar både portabla och stationära gaslarm.

PROREG Control AB har ett stort utbud av gaslarm för de flesta gaserna, portabla som stationära med detektorer. De är robusta och fungerar bra i alla sorters miljöer, bland annat industrier, byggarbetsplatser, tunnlar, gruvor, fabriker etc.

De klarar de flesta gaser som t.ex. brandfarliga, giftiga, kvävande och explosiva gaser.

Våra gaslarm håller en hög kvalitet och kommer från tillverkare som har funnits länge på den svenska marknaden. Vår serviceavdelning sköter kalibrering och underhåll runt om i hela landet.

Vi levererar alltid från erkända leverantörer som GMI, Oldham och Kundo som sedan länge är etablerade på marknaden. Detta gör att både våra kunder och vi kan känna oss trygga med larmens kvalitét.

Vi hjälper er gärna med ert val av gaslarm, kontakta oss på info@proregcontrol.se eller 08-774 05 90.

 

Typer av farlig gas

Brandfarlig gas

T.ex. vätgas, propan, metan osv.

Giftig gas

T.ex. svavelväte, kolmonoxid, kväveoxid osv.

Kvävande gas

T.ex. argon, kvävgas, koldioxid osv.

Explosiv gas

Ingår i brandfarliga gaser. T.ex. bensinångor, gasol, etanol.

Läs mer om farliga gaser.

 

Vilka behöver gaslarm?

I detta inlägg listar vi tre anledningar till att installera ett gasvarningssystem. Läs mer här.

Vad är ett gaslarm?

I detta blogginlägget förklarar vi hur de fungerar och olika sensorer för gasdetektering. Läs mer här.

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner